KHĂN QUÀNG VẢI THÔ PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT Chi tiết

 

MÀU: Tự nhiên

3156/002

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHĂN QUÀNG VẢI THÔ PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT từ Zara
Hình ảnh 2 / KHĂN QUÀNG VẢI THÔ PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT từ Zara

Khăn quàng vải thô, hai đầu khăn diềm tua rua.

KÍCH THƯỚC: 220 x 120 cm

Mặt hàng này phải được trả lại nguyên kiện như ban đầu.

KÍCH THƯỚC: 220 cm X 120 cm

Hình ảnh 3 / KHĂN QUÀNG VẢI THÔ PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT từ Zara
Hình ảnh 4 / KHĂN QUÀNG VẢI THÔ PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT từ Zara
Hình ảnh 5 / KHĂN QUÀNG VẢI THÔ PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng