KHĂN QUÀNG VẢI MỀM ĐÍNH NGỌC TRAI Chi tiết

 

Màu đen - 3920/260

Khăn quàng vải mềm đính ngọc trai.

KÍCH THƯỚC: 80 x 200 cm

Mặt hàng này phải được trả lại nguyên kiện như ban đầu.

2. Chọn cỡ

Chọn cỡ

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • SHARE
Hình ảnh 1 / KHĂN QUÀNG VẢI MỀM ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 2 / KHĂN QUÀNG VẢI MỀM ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 3 / KHĂN QUÀNG VẢI MỀM ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 4 / KHĂN QUÀNG VẢI MỀM ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 5 / KHĂN QUÀNG VẢI MỀM ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 6 / KHĂN QUÀNG VẢI MỀM ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara