KHĂN QUÀNG HỌA TIẾT HÌNH HỌC Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

4373/002

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHĂN QUÀNG HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 2 / KHĂN QUÀNG HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara

Khăn quàng in họa tiết hình học, may tua rua hai đầu.

Kích thước: 88 x 200 CM

Hình ảnh 3 / KHĂN QUÀNG HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 4 / KHĂN QUÀNG HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 5 / KHĂN QUÀNG HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng