KHĂN QUÀNG CHẤM BI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

4373/001

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHĂN QUÀNG CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 2 / KHĂN QUÀNG CHẤM BI từ Zara

Khăn quàng chấm bi, đính tua rua hai đầu.

Kích thước: 88 x 200 cm

Mặt hàng này phải được trả lại nguyên kiện như ban đầu.

Hình ảnh 3 / KHĂN QUÀNG CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 4 / KHĂN QUÀNG CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 5 / KHĂN QUÀNG CHẤM BI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng