GUỐC HỌA TIẾT KẺ Chi tiết

 

MÀU: Nhiều màu

3532/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GUỐC HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 2 / GUỐC HỌA TIẾT KẺ từ Zara

Guốc cao hở gót phối nhiều màu. Có chi tiết trang trí phía trước. Mũi bo vuông. Gót dạng khối.

Gót cao 2 cm.

Hình ảnh 3 / GUỐC HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 4 / GUỐC HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 5 / GUỐC HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 6 / GUỐC HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 7 / GUỐC HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng