GUỐC ĐẾ BẰNG TRANG TRÍ KHÓA CÀI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2562/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GUỐC ĐẾ BẰNG TRANG TRÍ KHÓA CÀI từ Zara
Hình ảnh 2 / GUỐC ĐẾ BẰNG TRANG TRÍ KHÓA CÀI từ Zara

Giày đế bằng hở gót màu đen. Có khóa cài cỡ lớn phía trước. Chi tiết kim loại trang trí màu vàng.

Đế cao 0,8 cm.

Hình ảnh 3 / GUỐC ĐẾ BẰNG TRANG TRÍ KHÓA CÀI từ Zara
Hình ảnh 4 / GUỐC ĐẾ BẰNG TRANG TRÍ KHÓA CÀI từ Zara
Hình ảnh 5 / GUỐC ĐẾ BẰNG TRANG TRÍ KHÓA CÀI từ Zara
Hình ảnh 6 / GUỐC ĐẾ BẰNG TRANG TRÍ KHÓA CÀI từ Zara
Hình ảnh 7 / GUỐC ĐẾ BẰNG TRANG TRÍ KHÓA CÀI từ Zara
Hình ảnh 8 / GUỐC ĐẾ BẰNG TRANG TRÍ KHÓA CÀI từ Zara
Hình ảnh 9 / GUỐC ĐẾ BẰNG TRANG TRÍ KHÓA CÀI từ Zara
Hình ảnh 10 / GUỐC ĐẾ BẰNG TRANG TRÍ KHÓA CÀI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
CHO ĐƠN HÀNG TRÊN 1.299.000 VND

MIỄN PHÍ TRẢ LẠI HÀNG