GIỎ DÃ NGOẠI Chi tiết

 

MÀU: Tự nhiên

3362/304

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / GIỎ DÃ NGOẠI từ Zara
Hình ảnh 2 / GIỎ DÃ NGOẠI từ Zara

Túi xách dáng làn. Buộc dây ruy băng một bên thân túi. Quai cầm tay. Có nắp đóng mở.

Cao x Rộng x Sâu: 35 x 22 x 20 cm.

Hình ảnh 3 / GIỎ DÃ NGOẠI từ Zara
Hình ảnh 4 / GIỎ DÃ NGOẠI từ Zara
Hình ảnh 5 / GIỎ DÃ NGOẠI từ Zara
Hình ảnh 6 / GIỎ DÃ NGOẠI từ Zara
Hình ảnh 7 / GIỎ DÃ NGOẠI từ Zara
Hình ảnh 8 / GIỎ DÃ NGOẠI từ Zara
Hình ảnh 9 / GIỎ DÃ NGOẠI từ Zara
Hình ảnh 10 / GIỎ DÃ NGOẠI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng