GIỎ XÁCH SỢI ĐAY THÊU HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2571/006

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIỎ XÁCH SỢI ĐAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / GIỎ XÁCH SỢI ĐAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara

Giỏ xách bằng sợi đay, có quai kiểu bện thừng và thêu họa tiết trang trí.

KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG KÍNH: 33 cm.

Hình ảnh 3 / GIỎ XÁCH SỢI ĐAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / GIỎ XÁCH SỢI ĐAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng