GIẦY CAO CỔ ĐẾ BÁNH MÌ Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

3584/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIẦY CAO CỔ ĐẾ BÁNH MÌ từ Zara
Hình ảnh 2 / GIẦY CAO CỔ ĐẾ BÁNH MÌ từ Zara

Giày bánh mì đế bằng màu trắng. Có dây buộc. Đế giày phối nhiều màu.

Đế cao 4,8 cm.

Hình ảnh 3 / GIẦY CAO CỔ ĐẾ BÁNH MÌ từ Zara
Hình ảnh 4 / GIẦY CAO CỔ ĐẾ BÁNH MÌ từ Zara
Hình ảnh 5 / GIẦY CAO CỔ ĐẾ BÁNH MÌ từ Zara
Hình ảnh 6 / GIẦY CAO CỔ ĐẾ BÁNH MÌ từ Zara
Hình ảnh 7 / GIẦY CAO CỔ ĐẾ BÁNH MÌ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng