GIÀY THỂ THAO VẢI KỸ THUẬT MÀU XANH BIỂN ĐẬM Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

2553/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY THỂ THAO VẢI KỸ THUẬT MÀU XANH BIỂN ĐẬM từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY THỂ THAO VẢI KỸ THUẬT MÀU XANH BIỂN ĐẬM từ Zara

Giày thể thao. Màu xanh biển đậm. Vải kỹ thuật. Có 6 hàng lỗ xỏ giày. Gót phối chất liệu khác màu. Đế giày phối hai màu đen trắng.

Hình ảnh 3 / GIÀY THỂ THAO VẢI KỸ THUẬT MÀU XANH BIỂN ĐẬM từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY THỂ THAO VẢI KỸ THUẬT MÀU XANH BIỂN ĐẬM từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY THỂ THAO VẢI KỸ THUẬT MÀU XANH BIỂN ĐẬM từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY THỂ THAO VẢI KỸ THUẬT MÀU XANH BIỂN ĐẬM từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY THỂ THAO VẢI KỸ THUẬT MÀU XANH BIỂN ĐẬM từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng