GIÀY THỂ THAO NHUNG TRANG TRÍ NƠ ĐÍNH ĐÁ Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ tía

1408/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY THỂ THAO NHUNG TRANG TRÍ NƠ ĐÍNH ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY THỂ THAO NHUNG TRANG TRÍ NƠ ĐÍNH ĐÁ từ Zara

Giày thể thao nhung màu đỏ bordeaux. Chi tiết nơ có đính đá ở mu giày. Có dải co giãn hai bên thân giày.

Đế cao 3,5 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY THỂ THAO NHUNG TRANG TRÍ NƠ ĐÍNH ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY THỂ THAO NHUNG TRANG TRÍ NƠ ĐÍNH ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY THỂ THAO NHUNG TRANG TRÍ NƠ ĐÍNH ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY THỂ THAO NHUNG TRANG TRÍ NƠ ĐÍNH ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY THỂ THAO NHUNG TRANG TRÍ NƠ ĐÍNH ĐÁ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng