GIÀY THỂ THAO KIỂU BÍT TẤT VẢI KỸ THUẬT Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

2200/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY THỂ THAO KIỂU BÍT TẤT VẢI KỸ THUẬT từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY THỂ THAO KIỂU BÍT TẤT VẢI KỸ THUẬT từ Zara

Giày thể thao buộc dây. Thiết kế giày kiểu bít tất. Vải kỹ thuật. Hai bên thân có chi tiết để buộc dây giày. Đế màu trắng.

Hình ảnh 3 / GIÀY THỂ THAO KIỂU BÍT TẤT VẢI KỸ THUẬT từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY THỂ THAO KIỂU BÍT TẤT VẢI KỸ THUẬT từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY THỂ THAO KIỂU BÍT TẤT VẢI KỸ THUẬT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng