GIÀY THỂ THAO IN CHỮ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3409/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY THỂ THAO IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY THỂ THAO IN CHỮ từ Zara

Giày thể thao màu đen. Mu giày in chữ trang trí. Đế khác màu.

Đế cao 2,3 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY THỂ THAO IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY THỂ THAO IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY THỂ THAO IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY THỂ THAO IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY THỂ THAO IN CHỮ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng