GIÀY THỂ THAO HỞ GÓT ĐÍNH ĐÁ Chi tiết

 

MÀU: Nhiều màu

3412/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY THỂ THAO HỞ GÓT ĐÍNH ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY THỂ THAO HỞ GÓT ĐÍNH ĐÁ từ Zara

Giày thể thao hở gót phối màu. Có chi tiết nơ đính đá trang trí phía trước.

Đế cao 2 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY THỂ THAO HỞ GÓT ĐÍNH ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY THỂ THAO HỞ GÓT ĐÍNH ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY THỂ THAO HỞ GÓT ĐÍNH ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY THỂ THAO HỞ GÓT ĐÍNH ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY THỂ THAO HỞ GÓT ĐÍNH ĐÁ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng