GIÀY THỂ THAO HỌA TIẾT VỆT SƠN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

2357/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY THỂ THAO HỌA TIẾT VỆT SƠN từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY THỂ THAO HỌA TIẾT VỆT SƠN từ Zara

Giày thể thao đế mềm buộc dây. Có 7 hàng lỗ xỏ dây. Trang trí họa tiết hiệu ứng vệt sơn ở thân và đế giày. Đế dày.

Hình ảnh 3 / GIÀY THỂ THAO HỌA TIẾT VỆT SƠN từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY THỂ THAO HỌA TIẾT VỆT SƠN từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY THỂ THAO HỌA TIẾT VỆT SƠN từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY THỂ THAO HỌA TIẾT VỆT SƠN từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY THỂ THAO HỌA TIẾT VỆT SƠN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng