GIÀY THỂ THAO DA Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

5470/202

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY THỂ THAO DA từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY THỂ THAO DA từ Zara

Giày da buộc dây. Đế màu trắng.

JOIN LIFE Care for planet: Da thuộc bằng phương pháp bền vững.

Hình ảnh 3 / GIÀY THỂ THAO DA từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY THỂ THAO DA từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY THỂ THAO DA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng