GIÀY THỂ THAO DA MÀU ĐEN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2322/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY THỂ THAO DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY THỂ THAO DA MÀU ĐEN từ Zara

Giày thể thao không dây buộc. Màu đen. Có đai co giãn hai bên để dễ xỏ giày. Đế màu trắng.

JOIN LIFE Care for planet: Da thuộc bằng phương pháp bền vững.

Hình ảnh 3 / GIÀY THỂ THAO DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY THỂ THAO DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY THỂ THAO DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY THỂ THAO DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY THỂ THAO DA MÀU ĐEN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng