GIÀY THỂ THAO DA LỘN MÀU XANH BIỂN ĐẬM Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

2505/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY THỂ THAO DA LỘN MÀU XANH BIỂN ĐẬM từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY THỂ THAO DA LỘN MÀU XANH BIỂN ĐẬM từ Zara

Giày thể thao da lộn. Màu xanh biển đậm. Có dây buộc với 5 hàng lỗ xỏ dây. Đế màu trắng.

Hình ảnh 3 / GIÀY THỂ THAO DA LỘN MÀU XANH BIỂN ĐẬM từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY THỂ THAO DA LỘN MÀU XANH BIỂN ĐẬM từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY THỂ THAO DA LỘN MÀU XANH BIỂN ĐẬM từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng