GIÀY THỂ THAO BUỘC DÂY IN HỌA TIẾT CHẤM BI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2432/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY THỂ THAO BUỘC DÂY IN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY THỂ THAO BUỘC DÂY IN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara

Giày thể thao màu đen. Dây giày và đế lót bên trong in họa tiết chấm bi.

Đế cao 2 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY THỂ THAO BUỘC DÂY IN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY THỂ THAO BUỘC DÂY IN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY THỂ THAO BUỘC DÂY IN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY THỂ THAO BUỘC DÂY IN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY THỂ THAO BUỘC DÂY IN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng