GIÀY THỂ THAO ĐỤC LỖ NHỎ CÀI BĂNG KHÓA NHÁM Chi tiết

 

Màu xanh nước biển - 2224/302

Giày thể thao màu trắng, cố định bằng ba băng khóa nhám ở mu giày. Thiết kế kiểu đục lỗ nhỏ. Đế giày màu trắng.

2. Chọn cỡ

Chọn cỡ

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • SHARE
Hình ảnh 1 / GIÀY THỂ THAO ĐỤC LỖ NHỎ CÀI BĂNG KHÓA NHÁM từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY THỂ THAO ĐỤC LỖ NHỎ CÀI BĂNG KHÓA NHÁM từ Zara
Hình ảnh 3 / GIÀY THỂ THAO ĐỤC LỖ NHỎ CÀI BĂNG KHÓA NHÁM từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY THỂ THAO ĐỤC LỖ NHỎ CÀI BĂNG KHÓA NHÁM từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY THỂ THAO ĐỤC LỖ NHỎ CÀI BĂNG KHÓA NHÁM từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY THỂ THAO ĐỤC LỖ NHỎ CÀI BĂNG KHÓA NHÁM từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY THỂ THAO ĐỤC LỖ NHỎ CÀI BĂNG KHÓA NHÁM từ Zara