GIÀY THỂ THAO ĐÍNH HOA TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2402/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY THỂ THAO ĐÍNH HOA TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY THỂ THAO ĐÍNH HOA TRANG TRÍ từ Zara

Giày thể thao màu đen. Đính trang trí hình hoa ở phía trước. Đế bánh mì.

Đế cao 2,8 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY THỂ THAO ĐÍNH HOA TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY THỂ THAO ĐÍNH HOA TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY THỂ THAO ĐÍNH HOA TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY THỂ THAO ĐÍNH HOA TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY THỂ THAO ĐÍNH HOA TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng