GIÀY THỂ THAO TRẮNG DẬP VÂN NỔI Chi tiết

 

Nhiều màu - 5446/282

Giày thể thao đế mềm. Màu trắng. Có 7 hàng lỗ xỏ dây. Bề mặt có vân. Gót phối chi tiết màu xanh lá. Đế dày, màu trắng.

2. Chọn cỡ

Chọn cỡ

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • SHARE
Hình ảnh 1 / GIÀY THỂ THAO TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY THỂ THAO TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 3 / GIÀY THỂ THAO TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY THỂ THAO TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY THỂ THAO TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY THỂ THAO TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY THỂ THAO TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 8 / GIÀY THỂ THAO TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara