GIÀY SỤC HỞ GÓT ĐÍNH TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

1507/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / GIÀY SỤC HỞ GÓT ĐÍNH TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY SỤC HỞ GÓT ĐÍNH TRANG TRÍ từ Zara

Giày đế bệt hở gót màu đen. Đáp họa tiết phía trước.

Đế cao 1,2 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY SỤC HỞ GÓT ĐÍNH TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY SỤC HỞ GÓT ĐÍNH TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY SỤC HỞ GÓT ĐÍNH TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY SỤC HỞ GÓT ĐÍNH TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY SỤC HỞ GÓT ĐÍNH TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng