GIÀY SỤC DA VÂN DA RẮN DẬP NỔI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

5131/202

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY SỤC DA VÂN DA RẮN DẬP NỔI từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY SỤC DA VÂN DA RẮN DẬP NỔI từ Zara

Giày sục da. Màu đen, bề mặt bóng. Toàn bộ thân giày dập nổi vân da rắn. Trang trí hai quả tua ở mu giày. Hai bên thân giày trang trí lỗ xỏ dây giả.

Hình ảnh 3 / GIÀY SỤC DA VÂN DA RẮN DẬP NỔI từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY SỤC DA VÂN DA RẮN DẬP NỔI từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY SỤC DA VÂN DA RẮN DẬP NỔI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng