GIÀY SỤC DA QUAI BỆN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3550/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY SỤC DA QUAI BỆN từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY SỤC DA QUAI BỆN từ Zara

Giày da đế bằng. Màu đen. Phối quai bện tết phía trước.

Đế cao 0,9 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY SỤC DA QUAI BỆN từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY SỤC DA QUAI BỆN từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY SỤC DA QUAI BỆN từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY SỤC DA QUAI BỆN từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY SỤC DA QUAI BỆN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng