GIÀY SỤC BẰNG DA MÀU ĐEN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2654/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY SỤC BẰNG DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY SỤC BẰNG DA MÀU ĐEN từ Zara

Giày sục da. Màu đen. Chần gân trang trí trên mu giày. Dây buộc đính quả tua và tua rua trên mu giày.

Hình ảnh 3 / GIÀY SỤC BẰNG DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY SỤC BẰNG DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY SỤC BẰNG DA MÀU ĐEN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng