GIÀY SỤC BẰNG DA MÀU ĐEN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2611/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY SỤC BẰNG DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY SỤC BẰNG DA MÀU ĐEN từ Zara

Giày sục bằng da lộn. Màu đen. Thân giày dập đinh tán kim loại trang trí, phối quả tua ở mu giày.

Hình ảnh 3 / GIÀY SỤC BẰNG DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY SỤC BẰNG DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY SỤC BẰNG DA MÀU ĐEN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng