GIÀY LƯỜI DRIVER MÀU ĐEN DẬP VÂN DA RẮN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2698/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY LƯỜI DRIVER MÀU ĐEN DẬP VÂN DA RẮN từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY LƯỜI DRIVER MÀU ĐEN DẬP VÂN DA RẮN từ Zara

Giày lười bằng da, phong cách lái xe. Màu đen, bề mặt bóng. Mu giày đính hai quả tua rua. Toàn bộ thân giày dập nổi vân da rắn. Hai bên thân giày trang trí lỗ xỏ dây giả.

Hình ảnh 3 / GIÀY LƯỜI DRIVER MÀU ĐEN DẬP VÂN DA RẮN từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY LƯỜI DRIVER MÀU ĐEN DẬP VÂN DA RẮN từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY LƯỜI DRIVER MÀU ĐEN DẬP VÂN DA RẮN từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY LƯỜI DRIVER MÀU ĐEN DẬP VÂN DA RẮN từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY LƯỜI DRIVER MÀU ĐEN DẬP VÂN DA RẮN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng