Hình ảnh 1 / GIÀY DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY DA MÀU ĐEN từ Zara

Giày da cổ ôm. Màu đen. Có dây buộc với 5 hàng lỗ xỏ dây. Khuôn giày tròn. Đế không liền khối, dày và có rãnh răng cưa.

Hình ảnh 3 / GIÀY DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY DA MÀU ĐEN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng