GIÀY DA GÓT CAO HÌNH TRÒN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

1230/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY DA GÓT CAO HÌNH TRÒN từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY DA GÓT CAO HÌNH TRÒN từ Zara

Giày da hở gót màu đen, gót thấp. Dây ôm mu bàn chân. Gót dạng khối. Mũi nhọn.

Gót cao 3,0 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY DA GÓT CAO HÌNH TRÒN từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY DA GÓT CAO HÌNH TRÒN từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY DA GÓT CAO HÌNH TRÒN từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY DA GÓT CAO HÌNH TRÒN từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY DA GÓT CAO HÌNH TRÒN từ Zara
Hình ảnh 8 / GIÀY DA GÓT CAO HÌNH TRÒN từ Zara
Hình ảnh 9 / GIÀY DA GÓT CAO HÌNH TRÒN từ Zara
Hình ảnh 10 / GIÀY DA GÓT CAO HÌNH TRÒN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng