GIÀY DA CAO HỞ GÓT RÁP BÈO NHÚN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

1206/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY DA CAO HỞ GÓT RÁP BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY DA CAO HỞ GÓT RÁP BÈO NHÚN từ Zara

Giày cao hở gót màu đen. Ráp bèo nhún ở gót. Một quai cài phía sau để cố định. Gót vuông.

Gót cao 5,5 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY DA CAO HỞ GÓT RÁP BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY DA CAO HỞ GÓT RÁP BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY DA CAO HỞ GÓT RÁP BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY DA CAO HỞ GÓT RÁP BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY DA CAO HỞ GÓT RÁP BÈO NHÚN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng