GIÀY DA CAO GÓT HỌA TIẾT DA THÚ Chi tiết

 

MÀU: Da báo

1226/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY DA CAO GÓT HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY DA CAO GÓT HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara

Giày cao gót bằng da in họa tiết da thú. Mũi nhọn. Gót nhọn.

Gót cao 10 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY DA CAO GÓT HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY DA CAO GÓT HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY DA CAO GÓT HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY DA CAO GÓT HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY DA CAO GÓT HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara
Hình ảnh 8 / GIÀY DA CAO GÓT HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara
Hình ảnh 9 / GIÀY DA CAO GÓT HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara
Hình ảnh 10 / GIÀY DA CAO GÓT HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng