GIÀY CAO HỞ GÓT QUAI IN HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2212/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY CAO HỞ GÓT QUAI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY CAO HỞ GÓT QUAI IN HỌA TIẾT từ Zara

Giày cao hở gót màu đen. Cố định bằng quai phía sau.

Gót cao 4,0 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY CAO HỞ GÓT QUAI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY CAO HỞ GÓT QUAI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY CAO HỞ GÓT QUAI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY CAO HỞ GÓT QUAI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY CAO HỞ GÓT QUAI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 8 / GIÀY CAO HỞ GÓT QUAI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 9 / GIÀY CAO HỞ GÓT QUAI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 10 / GIÀY CAO HỞ GÓT QUAI IN HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
CHO ĐƠN HÀNG TRÊN 1.299.000 VND

MIỄN PHÍ TRẢ LẠI HÀNG