GIÀY CAO HỞ GÓT HỌA TIẾT KẺ Chi tiết

 

MÀU: Nhiều màu

3242/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY CAO HỞ GÓT HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY CAO HỞ GÓT HỌA TIẾT KẺ từ Zara

Giày cao gót phối nhiều màu. Buộc dây nơ ở gót sau của giày. Mũi nhọn.

Gót cao 5,0 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY CAO HỞ GÓT HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY CAO HỞ GÓT HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY CAO HỞ GÓT HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY CAO HỞ GÓT HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY CAO HỞ GÓT HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng