GIÀY CAO HỞ GÓT BỌC MŨI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3234/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY CAO HỞ GÓT BỌC MŨI từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY CAO HỞ GÓT BỌC MŨI từ Zara

Giày cao hở gót màu đen. Mũi giày bọc chất liệu khác. Cố định bằng quai giày ở cổ chân.

Gót cao 4 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY CAO HỞ GÓT BỌC MŨI từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY CAO HỞ GÓT BỌC MŨI từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY CAO HỞ GÓT BỌC MŨI từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY CAO HỞ GÓT BỌC MŨI từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY CAO HỞ GÓT BỌC MŨI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng