Hình ảnh 1 / GIÀY CAO GÓT MÀU ĐEN ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY CAO GÓT MÀU ĐEN ÁNH KIM từ Zara

Giày cao gót màu đen. Bề mặt có hiệu ứng ánh kim có vân.

Gót cao 9,8 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY CAO GÓT MÀU ĐEN ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY CAO GÓT MÀU ĐEN ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY CAO GÓT MÀU ĐEN ÁNH KIM từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng