GIÀY CAO GÓT Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2232/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY CAO GÓT từ Zara

Giày cao gót màu đen. Trang trí chi tiết miếng kim loại ở gót. Mũi nhọn.

Gót cao 9,5 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY CAO GÓT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng