GIÀY CAO GÓT MÀU VÀNG Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng

1214/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY CAO GÓT MÀU VÀNG từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY CAO GÓT MÀU VÀNG từ Zara

Giày cao gót màu vàng. Gót nhọn. Mũi nhọn.

Gót cao 9,5 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY CAO GÓT MÀU VÀNG từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY CAO GÓT MÀU VÀNG từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY CAO GÓT MÀU VÀNG từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY CAO GÓT MÀU VÀNG từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY CAO GÓT MÀU VÀNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng