GIÀY CAO GÓT HỌA TIẾT KẺ CA RÔ Chi tiết

 

MÀU: Nhiều màu

2230/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / GIÀY CAO GÓT HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY CAO GÓT HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara

Giày cao gót họa tiết kẻ ca rô. Gót nhọn. Mũi nhọn.

Gót cao 10,0 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY CAO GÓT HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY CAO GÓT HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY CAO GÓT HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY CAO GÓT HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY CAO GÓT HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng