GIÀY CAO GÓT CÓ QUAI Chi tiết

 

MÀU: Nhiều màu

1209/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara

Giày cao gót in họa tiết nhiều màu. Gót mảnh.

Gót cao: 9,3 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Hình ảnh 6 / GIÀY CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Hình ảnh 7 / GIÀY CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Hình ảnh 8 / GIÀY CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Hình ảnh 9 / GIÀY CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Hình ảnh 10 / GIÀY CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng