Giày đế mềm rider Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

4405/303

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / Giày đế mềm rider từ Zara
Hình ảnh 2 / Giày đế mềm rider từ Zara

Giày đế mềm màu trắng in họa tiết khác màu. Điều chỉnh và cố định bằng dây buộc khác màu. Đế phối màu, in chữ phía sau gót.

Hình ảnh 3 / Giày đế mềm rider từ Zara
Hình ảnh 4 / Giày đế mềm rider từ Zara
Hình ảnh 5 / Giày đế mềm rider từ Zara
Hình ảnh 6 / Giày đế mềm rider từ Zara
Hình ảnh 7 / Giày đế mềm rider từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng