GIÀY ĐẾ BẰNG ĐÁP TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2504/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / GIÀY ĐẾ BẰNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / GIÀY ĐẾ BẰNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara

Giày đế bằng, màu đen. Có miếng đáp hình hoa nhiều màu ở mu giày.

Đế cao 1,5 cm.

Hình ảnh 3 / GIÀY ĐẾ BẰNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / GIÀY ĐẾ BẰNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / GIÀY ĐẾ BẰNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng