DÙ KẺ SỌC Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2912/002

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / DÙ KẺ SỌC từ Zara
Hình ảnh 2 / DÙ KẺ SỌC từ Zara

Dù in họa tiết kẻ sọc nhỏ, có thể gập lại được, kèm bao đựng.

Hình ảnh 3 / DÙ KẺ SỌC từ Zara
Hình ảnh 4 / DÙ KẺ SỌC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng