DÉP HỞ GÓT SỢI ĐAY THÊU HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3506/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / DÉP HỞ GÓT SỢI ĐAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / DÉP HỞ GÓT SỢI ĐAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara

Dép đế bằng hở gót phối nhiều màu. Thêu họa tiết phía trước. Đế phối nhiều chất liệu.

Đế cao 1,5 cm.
Hình ảnh 3 / DÉP HỞ GÓT SỢI ĐAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / DÉP HỞ GÓT SỢI ĐAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / DÉP HỞ GÓT SỢI ĐAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 6 / DÉP HỞ GÓT SỢI ĐAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 7 / DÉP HỞ GÓT SỢI ĐAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng