DÉP ĐÍNH NGỌC TRAI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2628/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / DÉP ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 2 / DÉP ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara

Dép đế bằng màu đen. Đính ngọc trai trang trí trên quai phía trước. Quai sau có khóa cài.

Đế cao 1 cm.

Hình ảnh 3 / DÉP ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 4 / DÉP ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 5 / DÉP ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 6 / DÉP ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 7 / DÉP ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng