CHÂN VÁY XẾP LI HAI MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ gạch

0787/022

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY XẾP LI HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY XẾP LI HAI MÀU từ Zara

Chân váy vải rũ hai màu, cạp co giãn.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY XẾP LI HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY XẾP LI HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY XẾP LI HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY XẾP LI HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY XẾP LI HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY XẾP LI HAI MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng