CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

4406/700

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara

Chân váy có cạp điều chỉnh được bên trong, cài khuy. Có dải trang trí hai bên, gấu tua rua.

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng