CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN Chi tiết

 

Xanh dương - 4406/700

Chân váy có cạp điều chỉnh được bên trong, cài khuy. Có dải trang trí hai bên, gấu tua rua.

2. Chọn cỡ

Chọn cỡ

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • SHARE
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY PHỐI CÁC DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara