CHÂN VÁY NHUNG XẾP LY Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh cửu long

7901/024

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY NHUNG XẾP LY từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY NHUNG XẾP LY từ Zara

Chân váy nhung có xếp li. Cạp bo chun co giãn khác màu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY NHUNG XẾP LY từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY NHUNG XẾP LY từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY NHUNG XẾP LY từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY NHUNG XẾP LY từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY NHUNG XẾP LY từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY NHUNG XẾP LY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng