CHÂN VÁY NHUNG LÔNG CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC TRANG TRÍ MỘT BÊN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

4770/070

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY NHUNG LÔNG CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC TRANG TRÍ MỘT BÊN từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY NHUNG LÔNG CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC TRANG TRÍ MỘT BÊN từ Zara

Chân váy midi nhung lông có cạp co giãn, một bên xẻ và phối đường kẻ sọc trang trí.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY NHUNG LÔNG CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC TRANG TRÍ MỘT BÊN từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY NHUNG LÔNG CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC TRANG TRÍ MỘT BÊN từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY NHUNG LÔNG CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC TRANG TRÍ MỘT BÊN từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY NHUNG LÔNG CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC TRANG TRÍ MỘT BÊN từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY NHUNG LÔNG CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC TRANG TRÍ MỘT BÊN từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY NHUNG LÔNG CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC TRANG TRÍ MỘT BÊN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng